Jakob Van den Broucke
°1993, Meerhout (BE), Oostende
vandenbrouckejakob@gmail.com
0470069618

NL
Jakob heeft een achtergrond in sociologie, ontwikkelingsstudies en bibliotheekwetenschappen. Onderweg naar ideeën raakte hij betrokken bij de uitwerking van een web van verdinglijkbare entiteiten die vragen naar het nieuwe, het nu en het hoe onderzoeken en pogen te beantwoorden. Jakob verwerkt op dagelijkse basis woorden, beelden, papier en organisch afval. Terugkerende methoden daarbij zijn omkeren, stapelen, knippen, weglaten, associatief en schematisch denken en samenwerken, wat wordt geëxternaliseerd in de vorm van onderwerpen, objecten, A4s, foto’s, publicaties, acties, installaties en teksten.

Samen met Kasper Demeulemeester ontwikkelt hij sinds 2020 Tijdelijk Informatie Centrum als een dynamische en synergetische denkruimte waarin samenwerking, accumulatie van kennis en esthetische productie kunnen samenvallen.

EN
Jakob has an educational background in sociology, development studies and librarianship. On his way 2 ideas he gradually got involved in the elaboration of a web of reifiable entities inquiring and realising the new, the now and the how question. Jakob processes words, images, paper and organic waste on a daily basis. Recurring methods are inversion, piling, cutting, omitting, associative and diagrammatic thinking and collaborative efforts, which are externalised in the form of subjects, objects, A4s, photographs, publications, actions, installations and texts.

Since 2020, he has been developing Temporary Information Center together with Kasper Demeulemeester, a dynamic and synergistic thinking space and organisational formula in which collaboration, accumulation of knowledge and aesthetic production can coincide.