Het resultaat van een eerste verkennend onderzoek naar de stelling: “een beeld zegt meer dan 1.000 woorden”, 2019

Zoals getoond op SCRPR #6 22/02-24/02 2019: